จดหมาย

posted on 18 Nov 2010 18:09 by far-a-word

 

 

จดหมาย ถึง จดหมาย 

 

กระดาษแผ่นนั้นยังปลิวไหว   ปากกาด้ามนั้นยังเสียบอยู่  

เรื่องราวที่เจอตั้งมากมาย  รอเล่าให้ฟังและบรรยาย 

ผ่านสายตาเธอหนึ่งคู่

 

 

ทางที่ห่างกันแสนไกล  ยากเหลือใจจะบอกกล่าว 

ในเรื่องราวที่รับรู้

 

 

 

อยากให้เห็นเช่นฉันว่า  หยิบปากกามาขีดเขียน 

กระดาษแผ่นนั้นยังวางอยู่

 

 

กว่าจะส่งถึงมือเธอ  นานเหลือเกินก็นับรอ 

ตัวหนังสือก็เฝ้าดู

 

 

 

เขียนที่อยู่ติดแสตมป์  แนบตู้แดงหน้าปากซอย 

อีกรอคอยเวลาใข

 

 

อีกกี่วันจะผ่านไป  คนสองฝั่งก็เฝ้าคอย 

การเดินทางของจดหมาย

 

 

 

วันที่ถึงที่รอคอย  คล้อยเคลื่อนวันจนเวียนมา 

คอยตั้งตาอย่างตั้งใจ

 

ฉีกซองมาคลี่กระดาษ  รอยยิ้มปริปริออกริมแก้ม 

ทุกถ้อยคำมีความหมาย

 

ตัวหนังสือที่คุยกัน ได้เดินทางนานข้ามวัน  คิดถึงเธอ นะ . . . ‘จดหมาย’

 

. . . . . . . 

 

 

ณัฐกานต์

18 พฤศจิกายน 2553

 

edit @ 18 Nov 2010 18:34:48 by far-a-word

Comment

Comment:

Tweet

จดหมาย
big smile big smile

#1 By Lamoods on 2010-11-18 18:15